Zakres obowiązywania

Firma GRUPA FIZJOTERAPEUTY.PL Kamil Radlak, właściciel strony www.febico.pl, dalej zwana “Febico.pl” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu Febico.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://febico.pl/polityka-prywatnosci/ .
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Febico.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności https://febico.pl/polityka-prywatnosci/ , proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Febico.pl .

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Febico.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu należącego do Febico.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Niezapowiedziane wiadomości

Febico.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Febico.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Febico.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis Febico.pl stworzony został aby pomagać czytelnikom utrzymać i polepszyć stan zdrowia. Mimo, że prezentowane są zalecenia, nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co jest opisane. Udostępniane porady, w razie wątpliwości powinny zostać skonsultowane z lekarzem specjalistą.

Zawarte w Febico.pl własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z opinią Febico.pl i opinią właśnie są. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Febico.pl. Serwis Febico.pl stworzony został, aby pomóc Państwu znaleźć drogę do zdrowego i szczęśliwego życia.